Een drempelhulp of drempelplaat biedt mensen met een rolstoel, rollator of scootmobiel een veilige toegang tot een pand.
Zo sluit uw nieuwe oprit voor een rolstoel altijd perfect aan bij uw ophoging.