Gehoorbescherming: iedereen kent het, iedereen kent het nut ervan…. en toch gaat het nog zo vaak fout. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat gehoorschade vaak onderschat wordt.
Daarom is het belangrijk de juiste gehoorbescherming te dragen, right for the job!