Wie wij zijn

Ons website adres is: http://degwwwinkel.nl.

Email adres: info@degwwwinkel.nl

Welke data en persoons gegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • E-mail
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type

Waarom wij gegevens nodig hebben

De gww winkel verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

Om telefonisch contact met u te kunnen opnemen, als u ons daar om heeft verzocht door middel van een contactaanvraag.
Om u per e-mail van informatie te voorzien, als u ons daar om heeft verzocht door middel van een contactaanvraag

Beveiliging

De gww winkel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@degwwwinkel.nl.

Google Analytics voor het in kaart brengen website bezoek

De gww winkel ebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast gebruikt De gww winkel analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe lang bewaren wij de data

Als u een account aanmaakt, wordt u een geregistreerde klant van onze webshop. Dit betekent dat wij een klantprofiel opstellen, waarin we uw bestelhistorie vastleggen. Wij bewaren uw account en de gegevens totdat u aangeeft dat u deze verwijderd wilt hebben.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende Persoons- en artikelgegevens:
· Persoonsgegevens > Bewaartermijn > 7 jaar > Reden: Fiscale bewaarplicht
· Personalia > Bewaartermijn > 7 jaar > Reden: Fiscale bewaarplicht
· Adres > Bewaartermijn > 7 jaar > Reden: Fiscale bewaarplicht
· Bestelde artikelen > 7 jaar > Reden: Fiscale bewaarplicht

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@degwwwinkel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. De gww winkel zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Delen van persoonsgegevens met derden

De gww winkel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.