De klimaatdoelstellingen van Parijs (COP21) en Glasgow (COP26) hebben de noodzaak om onze levensstijl en economie te herdenken aangezwengeld. Deze doelstellingen stellen dat de temperatuurstijging als gevolg van menselijk handelen beperkt moet blijven tot maximaal 1,5 graden. Om dit te bereiken is het noodzakelijk om drastisch de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en meer te gaan inzetten op duurzame en circulaire processen. Climate Signs helpt haar klanten bij de implementatie hiervan. We focussen ons op het verminderen van het gebruik van fossiele grondstoffen, het verlagen van CO2-emissies en het ontwerpen van producten die hergebruikt kunnen worden. Hierbij is het belangrijk om ook anders te kijken naar de verdienmodellen en samenwerkingen. Climate Signs werkt samen met partners om zo een duurzame en toekomstbestendige economie te creëren. In een circulaire economie is er geen afval, worden grondstoffen oneindig hergebruikt en worden alle partijen meegenomen in deze nieuwe manier van werken. Het gaat hier niet alleen om de financiële waarde, maar vooral om de impact op de gemeenschap en de kwaliteit van leven