Voegmortels voor bestratingen
Onkruid is een doorn in het oog van beheerders, ontwerpers en bewoners. Door onkruidgroei op bijvoorbeeld vluchtheuvels ontstaan onoverzichtelijke verkeerssituaties en openbare bestrating en tuien met begroeiing tussen de voegen zien er slecht onderhouden uit.

Daarnaast moet bij het verwijderen van onkruid vaak de weg worden afgezet, wat verkeershinder veroorzaakt. Alle gangbare methoden voor onkruidbestrijding zijn vooral gericht op het ontstane onkruid.

Doordat weersinvloeden, reinigingsmachines en het gebruik van strooimiddelen de met (breker)zand of split gevulde voegen verzwakken zal uitspoeling en onkruidgroei het gevolg zijn. Hierdoor staat de stabiliteit en het aanzien van uw straatwerk onder druk en zijn kosten voor onderhoud en ergernis onafwendbaar.